Żydzi przybyli do Kępna już dość dawno. W r. 1660 żyło w niem 10 rodzin
żydowskich. Nieźle im się musiało powodzić, bo przybywało ich coraz więcej. W r.
1689 budują pierwszą swą bóżnicę. W r. 1793 gmina żydowska składała się już z 270
rodzin czyli 1200 dusz, więc tyle ich było w Kępnie co chrześcijan. Mieli wówczas
synagogę, cmentarz, szkołę talmudyczną i szpital. Towary sprowadzali z Wrocławia
i wywozili po części do Warszawy i Łęczycy. W r. 1815 zbudowali nową obecną
bóżnicę, którą odnawiali w latach 1893 i 1926. Dziś wynosi liczba żydów w Kępnie
100 dusz.

Reklamy