Dzięki inicjatywie pana Franciszka Wojtkowiaka z Donaborowa,
przewodniczącego powiatowego Wlkp. Tow. Kółek Rolniczych i byłego posła na
Sejm, odbyła się w Kępnie od 16 do 19 września 1923 wystawa rolniczoprzemysłowa,
która wykazała, że nasz powiat kroczy śmiało naprzód na każdem
polu pracy. Odwiedził ją ówczesny premjer pan Wincenty Witos i minister rolnictwa
Gościcki Jerzy.

Reklamy