Tuż pod Kępnem na jego zachodniej stronie stoi na wzgórzu Wieża Wolności,
którą Niemcy w r. 1911 wystawili ku czci Bismarka (stąd przez nich zwana Wieżą
Bismarka). Postawił ją p. budowniczy K. Weber według planów architekta Ryszarda
Konwiarza z Wrocławia; kosztowała 10.000 mk. Wieża ta czworokanciasta z bloków
granitowych ma 15 m, wysokości i panuje wraz z Wieżą wodociągową nad całą
okolicą. Wkrótce cały teren, ją otaczający będzie pięknie zalesiony; ze szczytu zaś
Wieży samej odpowiednio wewnątrz przybudowanej, będzie można obserwować
całą okolicę. Widok z tego punktu najwyższego w okolicy będzie przepiękny.

Reklamy