Wielkopolskie Towarzystwo Kółek Rolniczych na powiat
Kępno
Prezesem jest p. Franciszek Wojtkowiak z Donaborowa. Kółek było :
* w roku 1926 – 23 a członków 814
* w roku 1927 – 27 a członków 827
* w roku 1928 – 31 a członków 1560
* Sekretarjat powiatowy mieści się w Banku Kupieckim.
* Kółko Mikorzyn ma własną spółdzielnię.
* Kilka kółek ma własne biblioteki.

Reklamy