Od r. 1920 pracują w Szpitalu Powiatowym w Kępnie Siostry Miłosierdzia św.
Karola Boromeusza których głównem zadaniem jest pielęgnowanie chorych i
ubogich.
W ciągu roku 1927-go leczyło się w Szpitalu Powiatowym 471 chorych, (w roku
1925-tym 293, a w roku 1926-tym 398). Ogólna liczba dni leczenia w ciągu tego roku
wynosi 10544. Na jednego chorego przypada więc przeciętnie 22,4 dni leczenia.
Przeciętnie leczyło się dziennie w szpitalu 28,8 chorych. Wypisano ze szpitala 419
chorych, zmarło 24 chorych, pozostało na rok bieżący 28 chorych. Zmarło chorych
na: dur brzuszny 1, czerwonkę 1, płonicę 1, grypę 1, nagminne zapalenie mózgowia
2, gruźlicę płuc 3, choroby narząd, wener. 8, na choroby chirurgiczne 7. Razem
leczono w ciągu roku na: dur brzuszny 5, czerwonkę 2, płonicę 7, zimnicę 1, grypę
20, gościec stawowy 8, zapalenie mózgowia 3, gruźlicę płuc 18, choroby narząd,
wener. 132, choroby chirurg. 195, choroby umysłowe 7, choroby oczu 4, choroby
skórne 5, choroby położnicze 53, obserwacja 11, zabiegów operacyjnych,
chirurgicznych, ginekologicznych i położniczych wykonano 142, operacyj ocznych 2.
Suma wydatków wynosi 32.020.98 zł., dochodów 15 111.11 zł. Lekarzem ordyn.
szpitala jest p. Dr. Kasprzak;
Przełożoną w Szpitalu jest Zenobja Czarejek, pracują z nią 4 Siostry.
W Zakładzie św. Józefa w Kępnie pracują: Przełożona Ściborska i 7 sióstr
Boromeuszek. Zakład otwarty w roku 1888. Siostry pielęgnują chorych po domach.
Ochronka ich otwarta od 1 kwietnia do 1 stycznia dla 60 — 80 dzieci
przychodzących. Mają też szkołę robót ręcznych i szycia bielizny, w której się uczy
przeciętnie 30 panienek. Oprócz tego zajmują się Siostry w domu sierotami i
kalekami, których liczba waha się między 8 a 12.

Reklamy