Założona została w jesieni 1921 r. dla zawodowego wykształcenia samodzielnych
rolników drobnej i średniej własności; wzorem najbardziej postępowych zachodnioeuropejskich
społeczeństw, jak Danja, Belgja, Szwecja i inne kraje, gdzie szkoły
rolnicze osnuwają prowincje gęstą siecią, przyczyniając się za pośrednictwem swych
wychowanków i bezpośrednio przez wpływy osobiste personelu nauczającego drogą
odczytów fachowych w zrzeszeniach rolniczych do podniesienia kultury i
wydajności wszystkich działów rolnictwa krajowego.
W pierwszym roku otwarto kurs niższy, na którym było uczni 37. W roku
następnym kurs niższy 30 — wyższy 22.
W r. 1923/24 niższy kurs 23 — wyższy 10
W r. 1924/25 niższy kurs 38 — wyższy 22
W r. 1925/26 niższy kurs 23 — wyższy 23
W t. 1926/27 niższy kurs 25 — wyższy 17
Od r. 1921—1926 dyrektorem był pan Wiśniewski. Od r. 1926—1927 pan
Cybichowski, od sierpnia zaś 1927 jest pan K. Piewcewicz. Nauczycielem fachowym
jest pan Bronisław Kania.

Reklamy