Od niepamiętnych czasów jednym z największych wrogów ludzkości,
niszczącym cały nieraz dobytek ludzki, zdobyty długoletnią pracą, jest pożar. Aby
zapobiegać rozszerzaniu się pożarów z budynku płonącego na zabudowania
sąsiednie, rozpoczęto w wieku XVIII organizować Straże Pożarne. Organizowaniem
takich straży w czasach pierwotnych zajmowały się cechy, zwłaszcza cechy szewskie.
Później powstały Ochotnicze Straże Pożarne już niezależne od Straży cechowych.
Taką Ochotniczą Straż Pożarną założono w Kępnie 25 października 1875. Członków
czynnych liczyła wówczas Straż 39. Wyposażona była w dwie sikawki, 90 metrów
węża, 3 beczkowozy dwukołowe, 1 wóz rekwizytowy i jeden wóz drabinkowy.
W roku 1897 pobudowano za staraniem zarządu w miejsce starej strażnicy, nową
obszerną i masywną, którą z powodu zakupu półmechanicznej drabiny w r. 1902
ponownie powiększono. Ponieważ liczba pożarów niemal z roku na rok się powiększała,
a w okolicznych wioskach nie było żadnej straży, nie wystarczały dotychczas
posiadane sprzęty, zakupiono więc w r. 1897 trzecią sikawkę. Kiedy miasto
zaprowadziło w latach 1903—1904 wodociągi i założyło hydranty tak pod — jak i
nadziemne, sikawki stały się w mieście zbędne, służyły one odtąd tylko do obrony
przeciwpożarowej w powiecie. W r. 1920 wybrano nowy zarząd już polski. Pod
kierownictwem obecnego naczelnika Józefa Wilaszka przystąpiono do pracy około
dalszego rozwoju i podniesienia sprawności w korpusie. Pierwszą troską nowego
zarządu było spolszczenie komendy ćwiczeń oraz zaprowadzenie regulaminu
ćwiczebnego, ustalonego przez Wlkp. Związek Straży Pożarnych. W tym celu
wydelegowano drh. Gintera na dwutygodniowy kurs instruktorski do Gniezna.
Sztandar sprawiono 3 sierpnia 1913 r. a poświęcenie tegoż nastąpiło 19 marca 1921 r.
W grudniu 1924 uchwalił Sejmik Powiatowy zakupić za przeszło 40.000 zł. 34-ro
konną sikawkę samochodową typu „Magirus”. Wydajność sikawki: 1000 ltr. na
minutę. Działa jednocześnie 4 prądami 12, 16 i 24 mm. W praktyce okazała się
bardzo pożyteczną. Dotąd była czynna przy przeszło 30 pożarach w powiecie
kępińskim
i powiatach sąsiednich a nawet w Niemczech. Celem ulokowania sikawki
motorowej wybudowano garaż z pomieszkaniem dla woźnego i mimo posiadania
spinalni dwupiętrowej drewnianej z roku 1922 wybudowano przy tymże garażu
masywną spinalnią czteropiętrową.
Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna dysponuje:
1 sikawką samochodową,
3 sikawkami czterokołowemi,

1 hydropultem,
1 drabiną mechaniczną,
1 wozem drabinowym (7 drabin przystawnych, 12 bosaków),
1 wozem rekwizytowym z wężami i workiem ratunkowym,
1 wozem hydrantowym z 4 prądownicami,
2 wózkami hydrantowymi z 1 prądownicą, ca. 1000 mtr, węża nr. 4, 6 i 11,
2 noszami dla oddziału sanitarnego, i apteczką tegoż oddziału.
Korpus Straży liczy obecnie 69 członków. 6 września 1924 r. utworzono Okręg 16-
ty. Naczelnikiem okręgu jest p. Tyc Franciszek. Poprzedni naczelnik okręgowy p.
Wilaszek założył straże Ochotnicze:
w Baranowie 35 członków
w Mroczeniu 33 członków,
w Mirkowie 26 członków,
w Podzamczu 50 członków,
w Wyszanowie 40 członków,
w Rychtalu 38 członków,
w Bralinie 43 członków.

Reklamy