(Była Kreissparkasse) została utworzona w r. 1859 na zasadzie ustawy niemieckiej
o kom. kasach oszczędnościowych z dnia 12. 12. 1838 pod nazwą: „Kasa
Oszczędności powiatu Ostrzeszowskiego
” ze stałą siedzibą Starostwa w Kępnie i
rozpoczęła swą działalność w r. 1861. W r. 1890 nazwę Kasy zmieniono na: Kasa
Oszczędności powiatu Kępińskiego
w Kępnie a to z powodu utworzenia osobnego
powiatu. Za zobowiązania Kasy jako instytucji publiczno-prawnej odpowiada
powiat Kępiński całym majątkiem i siłą podatkową. Kasa Oszczędności jest obecnie
administrowana według statutu z r. 1907 przez Zarząd, składający się z każdorazowego
Starosty jako przewodniczącego i dwóch członków oraz dwóch zastępców
wybranych przez Sejmik powiatowy na przeciąg 6 lat pod nadzorem Wydziału Powiatowego. Funkcje zastępcy Przewodniczącego Zarządu spełnia członek Sejmiku
powiatowego.

Obecny skład Zarządu:
Starosta Feliks Kasprzak, przewodniczący,
Seweryn Szulc, ziemianin z Droszek, jego zastępca,
Tomasz Godzina, kupiec z Kępna,
Józef Witaszek, budowniczy z Kępna,
Stanisław Bytnerowicz, ziemianin z Opatowa,
Jan Lorenc, rolnik ze Słupi pod Kępnem.

Czynnościami kasowemi kierują skarbnik i kontroler jako urzędnicy stali,
zatwierdzeni przez władzę nadzorczą z prawem emerytury, grosza wdowiego i
sierocego, i to: Wacław Cierpik, skarbnik i zarazem kierownik obu kas (oszczędności
i komunalnej) od czasu objęcia urzędów przez władze polskie t j. od 17. 1. 1920 r., i
Józef Ledwa, kontroler przy obu kasach pow. od r. 1920. Poza tem zatrudnia kasa:
kasjera, dwóch księgowych, stenotypistkę i woźnego kasowego — jako
funkcjonariuszy kontraktowych.
Powiatowa Kasa Oszczędności jest ważnym działem w administracji powiatowej,
któremu powiat tutejszy wiele poświęca uwagi. Instytucja ta przez sprężyste
kierownictwo i odpowiednią politykę kredytową ożywia tętno życia gospodarczego
ludności całego powiatu a nawet sięga swą działalnością poza powiat, daje kupcowi
potrzebną gotówkę obrotową, przemysłowcowi i rzemieślnikowi udziela pomocy
dla utrzymania i rozwinięcia warsztatów pracy, rolnikowi umożliwia nabywanie
ziemi z parcelacji większych majątków, ulepszanie gospodarki, budowanie nowych,
murowanych domów mieszkalnych i zabudowań gospodarczych; słowem
Powiatowa Kasa Oszczędności w ostatnich łatach na terenie tut. powiatu jest
źródłem podtrzymującem i ożywiającem życie gospodarcze. Z jej pomocą zwalcza
się skutecznie bezrobocie i pomnaża siłę podatkową mieszkańców powiatu.

Reklamy