Powiat kępiński na którego czele stoi od r. 1922 pan starosta Feliks Kasprzak, podzielony jest na obwody wójtowskie a to na mocy rozporządzenia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. znoszącego komisarjaty obwodowe, a zaprowadzające wójtostwa. Rozporządzenie to weszło w życie 8 marca 1928.
Sejmik powiatowy (28 marca 1928) uchwalił projekt podziału powiatu na 8 obwodów wójtowskich.
Obwód I. Opatów: wójt Tadeusz Kwieciński, dyrektor dóbr Siemianickich, zastępca: Stefan Łęcki, kołodziej z Łęki Opatowskiej.
Obwód II. Podzamcze: wójt Stanisław Długaszewski, właściciel cegielni w
Podzamczu, zastępca: Franciszek Bednarek, rolnik z Wyszanowa.
Obwód III. Trzcinica: (siedziba Laski) wójt Stanisław Kauss, dyrektor dóbr w
Laskach, zastępca: Stanisław Żłobinski, rolnik w Laskach.
Obwód IV. Baranów: (siedziba Kępno) wójt Ludwik Jażdżewski, dyrektor dóbr
Grębanin, zastępca: Jan Lorenc, rolnik ze Słupi.
Obwód V. Krążkowy: wójt Edmund Kizierowski, właściciel ziemski w Kierznie,
zastępca: Wojciech Gandecki, rolnik z Mechnic.
Obwód VI. Rychtal: wójt Stanisław Jerzykowski, burmistrz miasta Rychtala,
zastępca: Seweryn Szulc, właściciel ziemski w Droszkach.
Obwód VII. Bralin: wójt Paweł Wólko, rolnik w Bralinie zastępca: Leon Gallas,
urzędnik prywatny w Bralinie.
Obwód VIII. Perzów: wójt Kazimierz Sroka, dzierżawca dóbr w Domasłowie,
zastępca: Józef Burzała rolnik w Perzowie.

Reklamy