Urząd pocztowy i główna stacja Kępno sprawuje kontrolę nad trzema mniejszymi
urzędami: Bralinem, Podzamczem i Rychtalem i agencjami pocztowemi Domanin (a
przez nią Kochłowy) Laski, Mielęcin, Opatów nad Prosną, Siemianice, (a przez nią
Podbolesławiec i Łęka Opatowska), dalej Słupia pod Kępnem Świba, Trzcinica z
bocznem połączeniem stacją pomocniczą Wodziczną.
Urząd pocztowy Podzamcze z agencją poczt. Wyszanowem i urzędem
pocztowym Wieruszów.
Urząd pocztowy Bralin i agencja poczt. Trębaczów z stacją pomocniczą Droszki.
Urząd pocztowy Rychtal.
Poczta w Kępnie istnieje od r. 1793. W r. 1919 był jej naczelnikiem jako pierwszy
Polak p. Espenner, Po nim od roku 1925 do 1927 p. Stanek, obecnym zaś jest p. Jan
Bieńkowski.

Reklamy