Rozwinęło się z 1-klasowej szkoły rektorskiej, założonej w r. 1842. Od r. 1865
istnieje 3-klasowa wyższa szkoła obywatelska (Gefaobene Btirgerschule) zmieniona
w r. 1874 na 6-klasowe progimnazjum, które w r. 1900 otrzymuje prawa pełnego
gimnazjum. Pierwszy egzamin dojrzałości odbył się na wiosnę 1912 r. W styczniu
1920 r. przechodzi budynek wraz z całem urządzeniem na rzecz Państwa polskiego.
Od kwietnia 1920 r. odbywa się nauka wyłącznie w języku polskim. Dyrektorem jest
pan Błażej Groblicki.

Reklamy