W miejsce prywatnej szkoły żeńskiej powstała w 1877 r. 5-klasowa wyższa szkoła
miejska dla dziewcząt, tzw. Hohere Madchenschule. Od września 1920 r. zamieniona
na liceum z językiem wykładowym polskim, a w ciągu 1921 r. przekształcona na
gimnazjum typu humanistycznego przez dyrektora Groblickiego. Frekwencja nie
wielka: 90 do 100 uczennic. Maturę miało do jesieni 1927 jedną. Obecną dyrektorką
jest pani Szartowska.

Reklamy