Ma 18 radnych i 6 członków Magistratu włącznie z przewodniczącym
burmistrzem p. Wacławem Kokocińskim na czele. Ludności posiadało miasto w r.
1880 — 6168 mieszkańców, a w roku 1885 — 5786 mieszkańców. Od roku 1880 liczba
się zmniejszyła, bo Bismark wydalił wówczas znaczną liczbę Polaków z zaboru
pruskiego jako „rosyjskich poddanych”.
W r. 1885 posiadało Kępno: 63 szewców, 38 krawców, 17 kuśnierzy, 24 rzeźników,
23 piekarzy, 5 cukierników, 5 kowali, 7 ślusarzy, 10 stolarzy, 3 bednarzy, 6
złotników, 3 blacharzy, 3 zegarmistrzów, 1 fabrykę tabaki, 1 fabrykę zapałek, 1
fabrykę papy, 1 młyn parowy, 1 tartak, 1 browar, 2 wiatraki.

Reklamy