Dr. Bem Stanisław,
Dr. Kasprzak Marcin,
Dr. Komornicki Stanisław, lekarz powiatowy,
Dr. Kowalewski Eugeniusz, lekarz kolejowy,
14
Dr. Marszałek Mieczysław, Dr. Mohry Herman,
Dr. Stokowski Tadeusz.
Lekarzem powiatowym weterynaryjnym jest p. Kaliński.

Reklamy