Kościół katolicki w Kępnie jest pod wezwaniem św. Marcina. Parafja erygowaną została w
r. 1684; fundatorem jest Marcin Olszowski, dziedzic dóbr kępińskich, starosta ziemi
Wieluńskiej. Kościół pierwotny, z drzewa zbudowany w formie krzyża, rozebrany w
r. 1909. Nowy kościół w stylu barokowym wybudowany staraniem ks. prob.
Nowackiego w r. 1909—1911, konsekrowany przez ks. Biskupa Likowskiego. Kościół
obszerny, 48 metrów długości, 26 metrów szerokości, wieża 49 metrów wysoka.
Wielki ołtarz rzeźbiony w drzewie pochodzi ze starego kościoła. Stylowe
konfesjonały i ławki w dębinie, zakrystja zaopatrzona w piękne paramenta.
Wspaniałe organy o 27 rejestrach. W wieży umieszczone są 3 dzwony potężne, z
których największy waży 32 ctr. Jako dobrodzieja kościoła należy wymienić ks.
Antoniego Alojzego Grzybowskiego zmarłego 1833 r., który zapisał legat na budowę
nowego kościoła i oddał walną przez to pomoc parafji. Obecny proboszcz ks. Ignacy
Nowacki pracuje w Kępnie od r. 1901.

Reklamy