Założony 26 stycznia 1899 przez 18 obywateli miasta i powiatu. Myślą
przewodnią ich było: wyzwolenie ludu polskiego z rąk lichwy i udzielanie pomocy
w potrzebie. Do pierwszego Zarządu weszli Dr. Br. Daszkiewicz, Dr. J. Trzciński i A.
Zimoch. W r. 1912 postawił Bank gmach w stylu barokowym, w którym obecnie jego
biura się mieszczą. Prezesem Rady Nadzorczej był od roku 1899 do swej śmierci
(1923) Ks. Prob. Lange z Doruchowa. Obecnie jest nim X Prob. Ig. Nowacki. W r. 1928
było członków 1481. Bank Ludowy posiada zastępstwo Banku Polskiego dla
inkasowania weksli.

Reklamy