Założony został 12 maja 1906. Inicjatorem było kupiectwo polskie w Kępnie z ks.
Jadomskim na czele. Do Rady Nadzorczej wybrani byli wówczas:
Ks. Stefan Jadomski jako prezes, pp. Godzina Tomasz, Staszak Stefan, Rzadki
Józef, Orsztynowicz Józef Całkosiński Aleksander, Stefaniak Ignacy, Zimoch Antoni i
Kłobus Jakub. Do Zarządu wybrani: pp. Dr. Kasprowicz Tadeusz, Adamek Florjan,
Małuszek Leon.
W końcu pierwszego roku obrachunkowego zapisanych było 87 członków, w r.
1927 – 427.
Obecny Zarząd: Całkosiński Aleksander, Skowrońska Józefa, Orsztynowicz Józef.
Rada Nadzorcza: Przewoźny Wacław prezes, Bytoński Czesław, Sroka Kazimierz,
Wojtkowiak Franciszek. Szymkowiak Mieczysław, Przybylski Walenty, Dr. Białecki
Władysław, Kosterski Stanisław, Zembski Sylwester.

Reklamy